Tuesday 29th of September 2020 06:43:43 PM

Tra cứu kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

* Số báo danh như trong giấy báo dự thi của thí sinh.

* Chú thích mã môn ngoại ngữ: N1 - Tiếng Anh, N2 - Tiếng Nga, N3 - Tiếng Pháp, N4 - Tiếng Trung, N5 - Tiếng Đức, N6 - Tiếng Nhật

Phổ điểm thi TỐT NGHIỆP THPT năm 2020